Προηγούμενη σελίδαΚεντρική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Οδηγίες Αναζήτησης

Στην πιο απλή της μορφή, μία ερώτηση αναζήτησης μπορεί να είναι μία λέξη ή μία φράση. Χρησιμοποιώντας  ωστόσο, τα βοηθήματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επεκτείνετε το πεδίο αναζήτησης της ερώτησης, έτσι ώστε να επιτύχετε πιο σύνθετες αναζητήσεις. Τα βοηθήματα σας παρέχουν την δυνατότητα τόσο για μία αρχική επαφή με την βασική query language, όσο και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αναζήτησης.

 • Αναζήτηση λέξεων με ίδιο πρόθεμα. Για παράδειγμα, στο πεδίο Αναζήτηση της φόρμας αναζήτησης, πληκτρολογείστε διαβ* για την εύρεση των λέξεων διαβήτης, διαβητικός, κοκ.

 • Αναζήτηση όλων των τύπων μίας λέξης. Για παράδειγμα, στο πεδίο Αναζήτηση της φόρμας αναζήτησης, πληκτρολογείστε θεραπεύει** για την εύρεση των λέξεων θεραπεύοντας, κοκ.

 • Αναζήτηση χρησιμοποιώντας την λέξη-κλειδί NEAR, αντί της λέξης-κλειδί AND, για την εύρεση συσχετιζόμενων λέξεων. Για παράδειγμα, και οι δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις, Σακχαρώδης and Διαβήτης και Σακχαρώδης near Διαβήτης, αναζητούν τις λέξεις Σακχαρώδης και Διαβήτης στην ίδια σελίδα. Ωστόσο, με την λέξη-κλειδί NEAR, οι επιστρεφόμενες σελίδες έχουν σαν κριτήριο προτεραιότητας εμφάνισης την γειτνίαση των λέξεων: άρα η σελίδα, στην οποία οι προς αναζήτηση λέξεις είναι πιο κοντά μεταξύ τους, έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα εμφάνισης.

 • Φιλτράρισμα των ερωτήσεων αναζήτησης με την χρήση των λέξεων-κλειδιών AND NOT,  έτσι ώστε να αποκλειστεί συγκεκριμένο κείμενο από την αναζήτηση. Παράδειγμα, για την εύρεση όλων των στιγμιότυπων της λέξης Σακχαρώδης, αποκλείοντας από την αναζήτηση την λέξη διαβήτης, η ερώτηση αναζήτησης είναι:

  Σακχαρώδης AND NOT διαβήτης

 • Χρήση της λέξης-κλειδί OR για την εύρεση όλων των στιγμιότυπων είτε της μίας λέξης , είτε της άλλης, για παράδειγμα:

  Σακχαρώδης OR Διαβήτης

  Το αποτέλεσμα αυτής της ερώτησης αναζήτησης είναι η εύρεση όλων εκείνων των σελίδων που περιέχουν είτε τη λέξη Σακχαρώδης, είτε τη λέξη Διαβήτης, είτε και τις δύο.

 • Τοποθέτηση των λέξεων-κλειδιών  σε διπλά εισαγωγικά σε περίπτωση χρήσης τους κυριολεκτικά σε μία ερώτηση αναζήτησης. Για παράδειγμα πληκτρολογώντας την ακόλουθη ερώτηση:

  "Center and Joslin"

  H μηχανή αναζήτησης θα αναζητήσει την πλήρη φράση Center and Joslin και όχι τις λέξεις Center και Joslin ξεχωριστά.

 • Χρήση της Αναζήτησης Ελεύθερου κειμένου για την δημιουργία ερωτήσεων αναζήτησης σε φυσική γλώσσα. Η μηχανή αναζήτησης εξετάζει την ερώτηση, αφαιρεί ουσιαστικά, ουσιαστικοποιημένες εκφράσεις και ανασκευάζει την ερώτηση. Με την χρήση της αναζήτησης ελεύθερου κειμένου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε κείμενο, από μία κατάλληλη ερώτηση, μέχρι μία σειρά από λέξεις και φράσεις, χωρίς την γνώση της query language. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας την ακόλουθη ερώτηση:

  "Τι είναι το Ε.ΚΕ.ΔΙ.;"

  Η μηχανή αναζήτησης θα δημιουργήσει αυτόματα μία ερώτηση και θα αρχίσει την αναζήτηση. Σημειώστε ότι, όταν χρησιμοποιείτε αναζητήσεις ελευθέρου κειμένου, τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά της query language απενεργοποιούνται με αποτέλεσμα οι λέξεις -κλειδιά όπως AND, OR, και NEAR να μεταφράζονται σαν συνηθισμένες λέξεις.